Screenshot 2019-11-06 at 16.40.59

Perform Culture

🇵🇱 Ostatnio przedstawiciele naszego stowarzyszenia mieli okazję gościć w Turcji.
W dniach 11.10.19- 19.10.19, 10-ciu uczestników z Polski miało okazję wziąć udział w wymianie młodzieży pt. „Perform Culture’’🧙‍♂️👥🎭, która odbyła się w Diyarbakir (Turcja).

Podczas działań projektowych uczestnicy z Polski, Turcji, Norwegii, Szwecji, Litwy i Macedonii prowadzili dyskusje na temat różnorodności kulturowej, promowali ideę wzajemnego szacunku i tolerancji a także zaprezentowali muzykę, tańce
i inne formy artystycznego przekazu charakterystyczne dla ich kultur.

🇬🇧 Lately, representatives of our association had a chance to visit Turkey.
From 11.10.19-19.10.19, 10 Polish participants took part in youth exchange entitled ‘’Perform Culture’’🧙‍♂️👥🎭 which was organized in Diyarbakir (Turkey).

During project activities, participants form Poland, Turkey, Norway, Sweden, Lithuania and Macedonia discussed cultural diversity issues, promoted ideas of tolerance and respect and also presented music, dances and other forms of artistic expression that are characteristic for their cultures.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *