O nas

Stowarzyszenie Idea for Life powstało w 2017 roku w Częstochowie z inicjatywny grupy młodych ludzi, którzy po pewnym okresie współpracy postanowili nadać nową jakość w środowisku organizacji pozarządowych. Założyciele Stowarzyszenia od lat angażują się w różnorodne projekty (wymiany młodzieży, kursy szkoleniowe, projekty Wolontariatu Europejskiego, festiwale, konferencje i wiele innych). I4L to grupa młodych ludzi otwartych na świat, którzy chcą przyczynić się do rozwoju środowiska i społeczeństwa.Idea For Life to organizacja, której celem jest wspieranie współpracy na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W ramach swoich działań kluczowe osoby związane ze Stowarzyszeniem kładą szczególny nacisk na zapewnienie młodzieży łatwego dostępu do edukacji i kultury, a także pogłębienie ich kreatywności i samorozwoju. Stowarzyszenie I4L zajmuje się m.in. działaniami edukacyjnymi, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, wspomaganiem rozwoju przedsiębiorczości, działaniami wydawniczymi. Organizujemy wiele kursów i warsztatów, aby umożliwić młodym ludziom zdobycie różnych umiejętności poprzez wykorzystanie nowych, nieformalnych metod edukacyjnych, które stymulują proces uczenia się, kreatywność i inicjatywność-cechy niezbędne zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.Projekty przygotowywane i realizowane w ramach Stowarzyszenia Idea for Life odpowiadają na aktualne potrzeby wyrażane przez młodzież. Dzięki współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także ekspertami, pedagogami, przedsiębiorcami, itd. Stowarzyszenie zapewnia najwyższą jakość realizowanych projektów, a także promuje ideę dialogu międzykulturowego. Ponadto, w ramach działań prowadzonych przez Stowarzyszenie I4L, aktywnie łamiemy stereotypy, wspieramy Prawa Człowieka, promujemy tolerancję, wspieramy działania ekologiczne i podkreślamy rolę edukacji pozaformalnej.Kluczowe osoby związane ze Stowarzyszeniem Idea for Life posiadają duże doświadczenie w zakresie projektów realizowanych w ramach programu Erasmus +, jak również w innych projektach krajowych. Nasz zespół tworzą osoby, które zdobyły umiejętności kierownicze i umiejętności lidera, dzięki wielu skoordynowanym projektom z programu „Młodzież w działaniu”, ‘Erasmus + Sport’,  projektom ‘Budowania potencjału w dziedzinie młodzieży’, a także projektom krajowym, takim jak: projekty EVS z lat 2014-2016, w których wzięło udział 7 wolontariuszy ze zorganizowanego festiwalu muzycznego (Street Spirit Festival), konferencjom dla młodzieży z lokalnymi politykami, warsztatom na temat przedsiębiorczości i polityki młodzieżowej.

Shopping Basket