75603880_2509866829090567_3671694264913362944_n

Be a change maker

🇵🇱 ‘’Be A Change Maker’’🌍 to tytuł training course, który odbył się w dniach 10.10.19-18.10.19 w Kobuleti (Gruzja). W szkoleniu wzięło udział 36-ciu pracowników młodzieżowych z Niemiec, Gruzji, Polski, Armenii, Chorwacji, Rumunii, Litwy, Grecji oraz Turcji. Jednym z kilku celów projektu było promowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym.

🇬🇧 ‘’Be A Change Maker’’🌍 is a title of training course that took place from 10.10.19-18.10.19 in Kobuleti (Georgia). In the training took part 36 youth workers form Germany, Georgia, Poland, Armenia, Croatia, Romania, Lithuania, Greece and Turkey. One of few aims of the project was to promote active pariticpation of young people in social life.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *